Time From To Amount
2010 Bratislava - Nové Mesto Ďalšie sociálne služby - rodina a deti €8,893,817.00 details»
2012 Bratislava - Nové Mesto Ďalšie sociálne služby - rodina a deti €106,110.00 details»
2009 Bratislava - Nové Mesto Hlásenie pobytu občanov €298,042.00 details»
2010 Bratislava - Nové Mesto Výdavky verejnej správy €250,976,399.00 details»
2012 Bratislava - Nové Mesto Správa bytov €492,950.00 details»
2012 Bratislava - Nové Mesto Transfery všeobecnej povahy €36,500.00 details»
2009 Bratislava - Nové Mesto Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi €1,620,993.00 details»
2011 Bratislava - Nové Mesto Školský úrad €50,699.00 details»
2012 Bratislava - Nové Mesto Opatrovateľská služba €201,643.00 details»
2010 Bratislava - Nové Mesto Knižnica €25,342,536.00 details»
2010 Bratislava - Nové Mesto Nezamestnaní €13.00 details»
2011 Bratislava - Nové Mesto Ďalšie sociálne služby - rodina a deti €84,230.00 details»
2011 Bratislava - Nové Mesto Civilná ochrana €2,900.00 details»
2012 Bratislava - Nové Mesto Matričný úrad €98,203.00 details»
2009 Bratislava - Nové Mesto Finančná a rozpočtová oblasť €7,906,857.00 details»
2010 Bratislava - Nové Mesto Verejný poriadok a bezpečnosť €10,534,916.00 details»
2009 Bratislava - Nové Mesto Školenie, kurzy, semináre a porady €272,028.00 details»
2012 Bratislava - Nové Mesto Detské jasle €148,610.00 details»
2012 Bratislava - Nové Mesto Transfery na materské centrum IHRISKO €0.00 details»
2012 Bratislava - Nové Mesto Cestná doprava- výstavba miest a obcí €277,530.00 details»
1 2 3 .. 8 Next »