The database contains the following datasets:

Aurrekontua / Presupuesto 2014

Pasaiako udaleko 2014ko aurrekontu orokorra Presupuesto general del ayuntamiento de Pasaia de 2014

Import a new dataset

Import »

Countries

Languages