The database contains the following datasets:

Gjöld ríkissjóðs

Gjöld ríkissjóðs skipt eftir mánuðum og gjaldflokkum (og undirflokkum). Byggir á gögnum frá Fjársýslu ríkisins. Government expenditure by month...

Uppgjör ríkissjóðs með COFOG

Gjöld stofnana að frádregnum sértekjum. Flokkað eftir ráðuneytum. Skipt upp eftir ársfjórðungum. COFOG flokkun hefur verið bætt við. Byggt á gögnum...

Uppgjör ríkissjóðs

Gjöld stofnana að frádregnum sértekjum. Flokkað eftir ráðuneytum. Skipt upp eftir ársfjórðungum. English: Net public spending. Categorised by...

Tekjur ríkissjóðs

Tekjur ríkissjóðs skipt eftir mánuðum og tekjuflokkum (og undirflokkum). Byggir á gögnum frá Fjársýslu ríkisins. Government revenues by month and...

Import a new dataset

Import »

Countries

Languages