The database contains the following datasets:

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa 2013

Fragment (aktualnie około 50% danych) sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2013 r.

Kutno Budget 2014

Kutno Budżet - wydatki za 2014 rok

Kutno Budget 2014 - Income

Kutno Budget 2014 - Income - Dochody

Participatory budget 2013 Lodz (Poland)

Liczba wniosków (propozycji) złożonych w ramach budżetu partycypacyjnego w Łodzi na rok 2014. // Number of applications (proposals) submitted under...

2013 Budget Łódź

Uchwalony budżet Łodzi (Polska) na 2013 rok

Konin

wydatki za VIk 2012

Lodz 2013 - transport budget

Wydatki Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, plan na 2013

Import a new dataset

Import »

Countries

Languages